Kenia znacząco zwiększa budżet na naukę i szkolnictwo wyższe

Wydatki na szkolnictwo wyższe podniesiono dwa razy wyżej, niż to pierwotnie zakładano. Fundusze przeznaczone dla uczelni wzrosły o 8%. Dodatkowe środki mają przyczynić do polepszenia warunków życia studentów i absolwentów. W tym celu wprowadzono też zwolnienia podatkowe na płace dla stażystów, z których mogą skorzystać firmy zatrudniające co najmniej dziesięciu absolwentów. Oczekiwanym rezultatem tych zmian jest zwiększenie liczby staży i umożliwienie nowym absolwentom zdobycie doświadczenia. Staże mają pozwolić absolwentom bez doświadczenia zawodowego na nauczenie się niezbędnych umiejętności, a w szerszej perspektywie zapewnić im pracę. 

Ułatwienie zdobycia staży jest częścią działań na rzecz zwalczania bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych. Problem niskiej zatrudnialności młodych osób w Kenii i Afryce Wschodniej wciąż narasta. Pracodawcy coraz częściej unikają zatrudniania świeżych absolwentów. Jak pokazały badania przeprowadzone w 2014 roku przez Inter-University Council for East Africa, ponad połowa (51%) absolwentów kenijskich uczelni była uważana za "nienadającą się do pracy" (unfit for jobs). Odsetek ten był nawet wyższy w innych wschodnioafrykańskich państwach: Rwandzie (52%), Burundi (55%), Tanzanii (61%) oraz Ugandzie (63%).

W nowym budżecie znacząco wzrosły środki dla Higher Education Loans Board (HELB), zapewniającej pomoc finansową w postaci pożyczek dla kenijskich studentów. Budżet HELB został zwiększony o 21%, sięgając poziomu 91 mln USD. Dzięki większej ilości funduszy, HELB będzie w stanie zaspokoić wciąż rosnący popyt na kredyty studenckie. Skarb Narodowy Kenii zakłada, że do 2018 roku liczba wniosków o pożyczki wzrośnie ponad pięciokrotnie w stosunku do tegorocznej liczby 33 tys. Jednocześnie HELB ogłosiło, że podejmuje ściślejszą współpracę z organami państwowymi, takimi jak organy podatkowe i organy ścigania, w celu wyśledzenia wcześniejszych beneficjentów, którzy nie spłacają zaciągniętych kredytów.

Dla uczelni publicznych przyznano 674 mln USD. Uniwersytety przygotowują się również do wdrożenia nowego modelu odpłatności za studia, w którym studenci będą wnosili opłaty na podstawie zajęć, których się podejmują. Z kolei ponad 30 mln USD przeznaczono na badania naukowe, o 6 mln więcej niż w zeszłym roku. Władze planują również akredytowanie 15 instytutów badawczych, monitorowanie systemów badawczych, ustalenie tematycznych targów naukowych i opracowanie programów badawczych w obszarze nanotechnologii. W ciągu najbliższych trzech lat planowane jest także stworzenie Narodowych Parków Nauki i Technologii, utworzenie krajowego laboratorium fizycznego i licencjonowanie 2,5 tys. projektów badawczych.

Nowe rozwiązania i dodatkowe środki finansowe mają wspierać dalszy rozwój sektora szkolnictwa wyższego. Obecnie w kenijskich prywatnych i publicznych uczelniach naukę pobiera ponad 421 tys. osób.

Źródło: 
universityworldnews.com