Formularz zgłoszeniowy do Konkursu LUMEN 2019

Przed dokonaniem zgłoszenia zalecane jest zapoznanie się z zapisami Regulaminu Konkursu i materiałem FAQ, w szczególności zapisami dotyczącymi oceny merytorycznej wniosków. Wymienione dokumenty udostępniono na stronie www.lumen.edu.pl/konkurs w sekcji „O Konkursie”.

Działając na wniosek uczelni przygotowujących zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2019, organizatorzy Konkursu informują o podjęciu decyzji przedłużenia terminu zgłaszania projektów i przedsięwzięć do godziny 23:59:59 w dniu 31 lipca 2019 roku.

Wersja tekstowa Formularza zgłoszeniowego dostępna jest tutaj.

* - Dane obligatoryjne

Dane kandydata/członków zespołu
Z udziału w Konkursie wyłączeni są aktualnie urzędujący rektorzy oraz pracownicy i współpracownicy Organizatorów.
Uczelnia
Nazwa i typ jednostki organizacyjnej uczelni np. wydział, instytut, oddział
Osoba kontaktowa z ramienia grupy projektowej
Przez projekt rozumie się działania realizowane w ramach zawartej umowy, albo zoperacjonalizowane przedsięwzięcie własne uczelni zrealizowane w celu doskonalenia pracy uczelni.
Załączniki
Załącznikiem może być dokumentacja: techniczna, graficzna i fotorelacja. Prosimy o nie załączanie treści opisujących projekt, wprowadzonych powyżej w poszczególnych polach formularza zgłoszeniowego.
Pliki muszą mieć mniej niż 64 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Pliki muszą mieć mniej niż 64 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Pliki muszą mieć mniej niż 64 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.