Rejestracja na konferencję LUMEN 2017

Uczestnictwo w Konferencji i Gali Konkursu LUMEN oraz wieczornej kolacji jest nieodpłatne. Organizatorzy wydarzenia poinformują o przyjęciu zgłoszenia na 30 dni przed konferencją.

Uwaga: Uczestnicy Konferencji i Gali Konkursu LUMEN proszeni są o zapewnienie dojazdu i noclegu(ów) we własnym zakresie.

Dane uczestnika
Specjalne potrzeby
Dodatkowy opis
Proszę podać informację o alergenach

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2017”, Warszawa, 13-14.11.2017

* Dane obligatoryjne/Brak akceptacji klauzuli uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu.