Formularz rejestracyjny Akademia Innowacji

Udział w Akademii Innowacji 2020 jest bezpłatny dla przedstawicieli uczelni. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych - PCG Academia Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 957f ,36-002 Jasionka, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach związanych z udziałem i organizacją w dniu 15 lutego 2019 r. w Akademii Innowacji dla Uczelni 2020.

Uwaga: Uczestnicy Akademii proszeni są o zapewnienie dojazdu i noclegu(ów) we własnym zakresie. Hotel Sound Garden udostępnił Państwu preferencyjne stawki hotelowe. Po zastosowaniu kodu rabatowego: „Akademia Innowacji”, cena pokoju hotelowego wynosi 360 pln brutto (wliczone śniadanie) za pokój 1-osobowy oraz 450 pln brutto (wliczone śniadanie) za pokój 2-osobowy.

Dane uczestnika
Prezentacje rozwiązań dla uczelni

Możliwy jest wybór jedynie niekolidujących ze sobą czasowo prezentacji.

Specjalne potrzeby
Dodatkowy opis
Proszę podać informację o alergenach
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem seminarium „Akademia Innowacji 2020”, Warszawa, 15.02.2019 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji o produktach, usługach i wydarzeniach kierowanych do przedstawicieli uczelni

Wyrażam zgodę na informowanie mnie drogą elektroniczną o usługach PCG Academia Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 957f ,36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie oraz partnerów w szczególności o produktach dedykowanych szkolnictwu wyższemu, organizowanych konferencjach, seminariach, konkursach zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pcgacademia.pl.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub/i przez okres niezbędny do realizacji i obsługi Seminarium, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza rejestracji. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

* Dane obligatoryjne/Brak akceptacji klauzuli uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu.

Organizatorzy wydarzenia zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w przypadku dużej liczby zainteresowanych i odrzucenia niektórych wniosków udziału.